Ochrana údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tentation.sk (ďalej len "Obchod") je Alena Janesová -Tentation, Malá Lehota 88, 966 42 Malá Lehota. V našom internetovom obchode Tentation chránime Vaše súkromie a robíme všetko pre to, aby sa Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke tovaru nijakým spôsobom nedostali k neoprávneným osobám a nemohli tak byť akýmkoľvek spôsobom zneužité. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky naše služby a doručiť Vám objednaný tovar riadne a včas, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zakona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Ktoré informácie potrebujeme a prečo

Pri registrácii a nakupovaní v eshope je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  • Vaše meno a priezvisko, adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre) - údaje potrebujeme na doručenie tovaru k Vám
  • Vaša e-mailová adresa - slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami
  • ďalšie adresy - ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná
  • telefónne číslo - slúži pre rýchlejší kontakt s Vami v prípade akýchkoľvek otázok súviciacich s objednávkou
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac je potrebné zadať: obchodný názov, IČO a IČ DPH - slúži na vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na servery poskytovateľa nášho webhostingu, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa na stránku pri ďalšej objednávke. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zmazané a tým aj všetky Vaše údaje v našej databáze.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo alebo nepriamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. V prípade, že uskutočníte platbu prostredníctvom bezhotovostného platobného styku. Vaša banka nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu ( tieto informácie potrebujeme na to aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť peniaze späť na Váš účet). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje, zostatok na Vašom účte a pod.

Svoje osobné údaje si môžete skontrolovať a v prípade potreby aj zmeniť vždy ešte pred uskutočnením ďalšej objednávky.

Vaše osobné údaje ktoré ste nám poskytli nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným tretím stranám, s výnimkou tých, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby( kuriérska služba, slovenská pošta) poskytujú sa údaje potrebné na dodanie tovaru, účtovník ktorý má prístup k údajom na faktúrach. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím a to v tlačenej aj elektronickej podobe.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.